Curriculum Vitae

PanosKazakos

Πάνος Καζάκος, 1941. Είμαι Ομότιμος καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή των Ελλήνων (μέχρι τον Μάρτιο του 2018) και πρόεδρος του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πελοποννήσου (μέχρι το καλοκαίρι 2017) και στη συνέχεια επίτιμος καθηγητής του.

Σπούδασα πολιτικές επιστήμες στην Ελλάδα και οικονομική στη (Δυτική) Γερμανία όπου πήγα το 1963 αρχικά ως «φιλοξενούμενος εργάτης» (Gastarbeiter). Εργάσθηκα  στη Norddeutsche Wollkämmerei, AG Weser, Deutsche Post, Bayer AG  κ.α.  Ολοκλήρωσα όμως τις σπουδές μου  χάρη σε υποτροφία της Friedrich-Ebert-Stiftung.

Είμαι διδάκτωρ του Christan-Albrechts-Universität του Kiel. Το θέμα της διατριβής μου ήταν «Markt und EntwicklungZur ordnungspolitischen Frage am Beispiel Griechenlands (Αγορά και ανάπτυξη- συμβολή στο θεσμικό πρόβλημα με παράδειγμα την Ελλάδα, 1971).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών  και της παραμονής στη Γερμανία ως το 1974 συμμετείχα ενεργά σε πολιτικές δραστηριότητες: Διετέλεσα πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εργαζομένων της Βρέμης και του φοιτητικού συλλόγου στο Κίελο, Auslandsreferent στο ΔΣ της  Ένωσης Φοιτητών του Πανεπιστημίου του Κιέλου, και μέλος της Σοσιαλιστικής Δημοκρατικής Ένωσης (ΣΔΕ) Δυτικής Γερμανίας όπου είχα αυτοτοποθετηθεί στην «τάση» των Sozialliberalen.

Σήμερα, εκτός από  τις θεσμικές ιδιότητες (βλ. πιο πάνω),  δίνω διαλέξεις  στο Κέντρο Αριστείας Jean Monnet,  στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας, στην Ελληνική Εταιρεία, στο Ινστιτιούτο Διπλωματίας και Διεθνών υποθέσεων κ.α. είμαι μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού  European Politeia (συνέχεια του  Ευρωπαίων Πολιτεία)  και του ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών. Την περίοδο 1990-2000 ήμουν μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Ιδρύματος Εξωτερικής και Ευρωπαϊκής Πολιτικής.

Έχω διδάξει, ανάμεσα σε άλλα, ως ακαδημαϊκός φροντιστής (Τutor) και βοηθός (Assistent) μικροοικονομική και μακροοικονομική θεωρία στο Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης (1971-1974), με ανάθεση διδασκαλίας πολιτική οικονομία στην Ανώτερη Σχολή Κοινωνικής Εργασίας (Höhere Fachschule für Sozialarbeit) της Φρανκφούρτης (1991-2), στο Κέντρο Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Αθήνας διεθνές εμπόριο και πολιτική οικονομία (1975-78), ως ειδικός επιστήμων στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών (1978-1982),  και ως καθηγητής πλέον από τη δεκαετία του ‘80 πολιτική οικονομία (μακροοικονομική), πρότυπα οικονομίας και κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη, ειδικά θέματα ευρωπαϊκής οικονομικής ενοποίησης και οικονομική θεωρία της πολιτικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης και Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ. Επίσης έχω διδάξει ειδικά θέματα ευρωπαϊκής ενοποίησης και οικονομικής πολιτικής στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, στη Διπλωματική Ακαδημία κ.α. Το 2006 έδωσα σειρά διαλέξεων ως visiting scholar σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ (βλ. πιο κάτω).

Έχω συμμετάσχει  στο πρόγραμμα Jean Monnet  της ΕΕ για τη δημιουργία πανεπιστημιακών υποδομών, ήμουν επιστημονικός υπεύθυνος των προγραμμάτων αναμόρφωσης των προπτυχιακών και μεταπυχιακών σπουδών στο Τμήμα ΠΕΔΔ, μέλος της επιτροπής για την αναμόρφωση των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών (στο πλαίσιο ΕΠΕΑΕΚ) και της (κεντρικής επταμελούς) Επιτροπής Ερευνών (2001-2004).

Τέλος, έχω διατελέσει, ανάμεσα σε άλλα,

 • Εμπειρογνώμων α΄ του Υπουργείου Εξωτερικών στις Διευθύνσεις ΕΕ και Διεθνών Oικονομικών Οργανισμών (Ιανουάριος 1981- 1987). Με την ιδιότητα αυτή συμμετείχα σε Συμβούλια Υπουργών και επιτροπές ειδικών της ΕΕ, του ΟΟΣΑ, της UNCTAD και της UNIDO.
 • Στέλεχος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Μελετών της ΑΤΕ (1978-1981),
 • Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (1987-1991) και μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών (1988-89),
 • Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (1988-1989),
 • Διευθυντής ερευνών του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών (1991/1993),
 • Μέλος της Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΞ (Ιούλιος 1991-τέλη 1992),
 • Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηναίων Α.Ε. (1995/97),
 • Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1996-2002, 2005-2006),
 • Υπότροφος έρευνας στο Europa-Kolleg του Αμβούργου Γερμανίας ( 2001-2003).
 • Μέλος της επιτροπής εμπειρογνώμων του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας (2004-5),
 • Μέλος της επιτροπής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του ΥΠΕΘΟ (2005-2010)
 • 2006: Visiting Scholar στις ΗΠΑ (New York City University, Columbia, Tufts, Pitsburgh , Wilson Center, American University) όπου οι διαλέξεις μου είχαν ως αντικείμενα την οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ, τη νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις προοπτικες της ΕΕ.
 • 2003-2009  διευθυντής του Εργαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • 2003-2016 μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή των Ελλήνων.

κ.α.

Έχω συμμετάσχει σε σειρά συνεδρίων στο εξωτερικό και το εσωτερικό για θέματα σχετικά με την θεσμική εξέλιξη της ΕΕ, την ελληνική οικονομική πολιτική, την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ, τις ελληνοτουρκικές οικονομικές σχέσεις.

Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις στην ελληνική, αγγλική και γερμανική γλώσσα καλύπτουν τη σύγχρονη μακροοικονομική πολιτική, οικονομική πολιτική και ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας, οικονομική θεωρία της πολιτικής, τις σχέσεις της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οικονομική συνεργασία στη ΝΑ Ευρώπη, τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών. Αρκετές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (με κριτές) και συλλογικούς τόμους είχαν παρουσιασθεί ως εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα έχουν  τελευταία μετατοπισθεί προς την οικονομική θεωρία της πολιτικής (εφαρμογές της π.χ. στη συνταγματική μεταρρύθμιση) και μεθοδολογικά ζητήματα.

Αρθρογράφησα τακτικά στην εφημερίδα Καθημερινή (1996-2004), στο περιοδικό το Αντί (ως το 2008), στον Οικονομικό Ταχυδρόμο (ως το 2004) κ.α. Σήμερα δημοσιεύονται άρθρα μου στην εφημερίδα τα Νέα, στα περιοδικά Books’Journal, Τάσεις (2005-10), Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Εξελίξεις, Ευρωπαίων Πολιτεία κ.α. Είμαι μέλος της Κίνησης Πολιτών για την Ανοιχτή Κοινωνία και της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης.

Η μελέτη μου „Θεσμικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση“ (Ι. Σιδέρης,1996), βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών.

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.